Renovujeme s programem Nová zelená úsporám

Projekt „Stavební úpravy, snížení energetické náročnosti budovy, zateplení a sanace obálky budovy bytového domu.“ Má za cíl vyřešit nevyhovující technický stav vnějšího pláště budovy, střechy a podzemních svislých konstrukcí a také snížení energetických nároků na vytápění.

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, který na jeho podporu získal prostředky z Evropské unie z fondu Next Generation EU.

Časový harmonogram projektu

06/2021příprava projektu
02/2022schválení stavebního záměru a financování projektu
04/2022příprava projektové dokumentace
05/2022schválení dodavatele stavebních prací
05/2022zahájení prací na odstranění havarijního stavu budovy
07/2022žádost o stavební povolení
09/2022vydání stavebního povolení a pokračování stavebních prací na zateplení
11/2022plánované ukončení stavebních prací a kolaudace  
společnostkontaktní osoba
Stavebník:SVJ Burianova 917 a 918, LiberecRadek Němeček
732 978 578
Projekční práce:INGPRO CZ s.r.o.Ing. Jiří Fiala
602 736 361
Generální dodavatel:HOFIBUILDERS S.R.O.Petr Höfer
774 578 009
Stavbyvedoucí: Ivan Dobiáš (čkait: 0601056) Ivan Dobiáš
Technický dozor:SIPRON PLUS spol.  s.r.o.Ing. Ivan Kallmünzer, CSc.
777 752 572

              

Oznámení o výsledcích mimo zasedání shromáždění

Vážení sousedé,

předkladáme Vám výsledky hlasování o návrhu usnesení. Hlasování proběhlo v období 21. řijna 2020 – 10. listopadu 2020 a zůčastnilo se ho 37 bytových jednotek s celkovou váhou hlasů 81,49%.

Všechny body hlasování byly schváleny potřebnou většinou. 

Nové znění stanov, bylo aktualizováno v záložce Dokumenty / zakládaci listiny

Oznámení o výsledcích naleznete zde.

 

Shromáždění vlastníků jednotek 2020

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ

Společenství vlastníků jednotek Burianova 917 a 918, Liberec

předseda výboru Společenství vlastníků jednotek Burianova 917 a 918 v Liberci, IČ 062 08 720 svolává v souladu s § 1207 záko12na č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ) shromáždění vlastníků jednotek na

10. června 2020 v 18.00 hod

(prezence od 17:45 hod.)

v zasedací místnosti v suterénu objektu na adrese Burianova 918/9, Liberec.

Pozvánka ke stažení.

Shromáždění vlastníků jednotek 2019

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ

Společenství vlastníků jednotek Burianova 917 a 918, Liberec

předseda výboru Společenství vlastníků jednotek Burianova 917 a 918 v Liberci, IČ 062 08 720 svolává v souladu s § 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ) shromáždění vlastníků jednotek na

5. září 2019 v 18.00 hod

(prezence od 17:45 hod.)

v zasedací místnosti v suterénu objektu na adrese Burianova 918/9, Liberec.

Pozvánka ke stažení.

Mimořádné odečty studené vody

Dobrý den,

01. 07. 2019 dojde k odpojení vchodů Burianova 914, 915, 916 od společné vodovodní přípojky a přepojí se na jejich vlastní. Zanikne tak p

ozůstatek z doby OSBD, kdy celý domovní blok využíval vodovodní připojení ze v

chodu 918. 

V neděli 30. 6. 2019 Vás žádáme o provedení samoodečtu z vodoměru studené vody ve stoupačce. Číslo z vodoměru napište na papír společně s Vaším jménem a číslem bytu a následně vhoďte do poštovní schránky (Němeček (918), Mičan (917)).

ODSTÁVKA STUDENÉ VODY V PONDĚLÍ 1. 7. 2019

OD 9:00 DO 12:00

 

Výbor SVJ

 

 

Oprava stěn ve vchodě Burianova 917

Vážení sousedé,

koncem týdne se přesunou práce opravy stěn na chodbách a schodišti do vchodu Burainova 917. Současně tak končí práce ve vchodě 918, který si konečně oddychne od stavebních prací a nepořádku.

Práce ve vchodě 917 by měly trvat cca 2-3 týdny a zahrnují penetrování stěn, natahování lepidla, perlinky a štuku. Zároveň dojde k přípravě na opravu svodů ze střech, které netěsní. Při tom dojde i k výměně oplechování.

Během prací bude na podlaze umístě karton a schodiště budou překryta plachtou. Z toho důvodu Vás žádáme o maximální využívání výtahu a při chůzi po schodech dbejte zvýšenné opatrnosti.

Děkujeme za pochopení.

Výbor SVJ

Výtah mimo provoz

Ve vchodě Burianova 918/9 je od dnešní 17. hodiny nahlášena porucha výtahu. Dle vyjádření servisního technika se jedná o poruchu na zadních dveřích, kterou nelze ve večerních hodinách jednoduše odstranit. Ke zprovoznění by mělo dojít zítra (tj. středa 9.1.2018) dopoledne.

Výbor SVJ

Odstávka teplé vody

Hezký den,

dnes nám byla do schránky doručena informace, že z technických důvodů bude ze strany Teplárny Liberec odstavena dodávka teplé vody a to v termínu
úterý 13.11.2018 od 5:00 až středa 14.11.2018 do 16:00
 
Prostřednictvím paní Hochmanové, se Vám Teplárna Liberec omlouvá.