Renovujeme s programem Nová zelená úsporám

Projekt „Stavební úpravy, snížení energetické náročnosti budovy, zateplení a sanace obálky budovy bytového domu.“ Má za cíl vyřešit nevyhovující technický stav vnějšího pláště budovy, střechy a podzemních svislých konstrukcí a také snížení energetických nároků na vytápění.

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, který na jeho podporu získal prostředky z Evropské unie z fondu Next Generation EU.

Časový harmonogram projektu

06/2021příprava projektu
02/2022schválení stavebního záměru a financování projektu
04/2022příprava projektové dokumentace
05/2022schválení dodavatele stavebních prací
05/2022zahájení prací na odstranění havarijního stavu budovy
07/2022žádost o stavební povolení
09/2022vydání stavebního povolení a pokračování stavebních prací na zateplení
11/2022ukončení první etapy stavebních prací
03/2023ukončení druhé etapy (vchody, zasklení lodžií, okolí) + kolaudace
společnostkontaktní osoba
Stavebník:SVJ Burianova 917 a 918, LiberecRadek Němeček
732 978 578
Projekční práce:INGPRO CZ s.r.o.Ing. Jiří Fiala
602 736 361
Generální dodavatel:HOFIBUILDERS S.R.O.Petr Höfer
774 578 009
Stavbyvedoucí: Ivan Dobiáš (čkait: 0601056) Ivan Dobiáš
Technický dozor:SIPRON PLUS spol.  s.r.o.Ing. Ivan Kallmünzer, CSc.
777 752 572

              

Odstávka teplé vody

Rádi bychom Vás informovali, že ve čtvrtek  15.12. 2022 dojde mezi 8.00 a 16.00 hod. k odstávce dodávky teplé vody na odběrných místech Aloisina výšina č.p.643 – 645, Olbrachtova č.p. 619 – 623 a Sněhurčina č.p. (613), 670, 674, 675, 677 – 681, 683, 686, 689, 691, 692, 694 – 698, 701, 703, 705, 706, 708, 710 a 712, Na Žižkově č.p. 853, Dobiášova č.p. 854, Dobiášova č.p. 856 – 862, Dobiášova č.p. 864 a 855, Nádvorní č.p. 1161-1166 a 1205/5, 1206/3, Burianova č.p. 914 – 918 a 972/2, Dobiášova č.p. 991 – 899, Ježkova č.p. 906 – 913 a 955, Seifertova č.p. 902 – 905, Burianova č.p. 969/8, Burianova č.p. 919 – 931 a 1070-1071, Haškova č.p. 936 – 954 a 977,978, Pazderkova 932 – 935.

Důvodem je přepojování posílené vody vodárenskou společností Severočeská servisní a.s..

U odběrných míst Aloisina výšina č.p. 643 – 644 a Olbrachtova č.p. 619-620, Na Žižkově č.p. 853, Dobiášova č.p. 854, Dobiášova č.p. 856 – 862, Dobiášova č.p. 864 a 855 se odstávka týká i studené vody.

Děkujeme Vám za pochopení a omlouváme se za vzniklé komplikace.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Němcová Lucie

Specialista péče o zákazníky

Teplárna Liberec, a.s.

Oznámení o výsledcích mimo zasedání shromáždění

Vážení sousedé,

předkladáme Vám výsledky hlasování o návrhu usnesení. Hlasování proběhlo v období 21. řijna 2020 – 10. listopadu 2020 a zůčastnilo se ho 37 bytových jednotek s celkovou váhou hlasů 81,49%.

Všechny body hlasování byly schváleny potřebnou většinou. 

Nové znění stanov, bylo aktualizováno v záložce Dokumenty / zakládaci listiny

Oznámení o výsledcích naleznete zde.

 

Shromáždění vlastníků jednotek 2020

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ

Společenství vlastníků jednotek Burianova 917 a 918, Liberec

předseda výboru Společenství vlastníků jednotek Burianova 917 a 918 v Liberci, IČ 062 08 720 svolává v souladu s § 1207 záko12na č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ) shromáždění vlastníků jednotek na

10. června 2020 v 18.00 hod

(prezence od 17:45 hod.)

v zasedací místnosti v suterénu objektu na adrese Burianova 918/9, Liberec.

Pozvánka ke stažení.

Shromáždění vlastníků jednotek 2019

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ

Společenství vlastníků jednotek Burianova 917 a 918, Liberec

předseda výboru Společenství vlastníků jednotek Burianova 917 a 918 v Liberci, IČ 062 08 720 svolává v souladu s § 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ) shromáždění vlastníků jednotek na

5. září 2019 v 18.00 hod

(prezence od 17:45 hod.)

v zasedací místnosti v suterénu objektu na adrese Burianova 918/9, Liberec.

Pozvánka ke stažení.

Mimořádné odečty studené vody

Dobrý den,

01. 07. 2019 dojde k odpojení vchodů Burianova 914, 915, 916 od společné vodovodní přípojky a přepojí se na jejich vlastní. Zanikne tak p

ozůstatek z doby OSBD, kdy celý domovní blok využíval vodovodní připojení ze v

chodu 918. 

V neděli 30. 6. 2019 Vás žádáme o provedení samoodečtu z vodoměru studené vody ve stoupačce. Číslo z vodoměru napište na papír společně s Vaším jménem a číslem bytu a následně vhoďte do poštovní schránky (Němeček (918), Mičan (917)).

ODSTÁVKA STUDENÉ VODY V PONDĚLÍ 1. 7. 2019

OD 9:00 DO 12:00

 

Výbor SVJ