Výbor

Schůze výboru

Výbor se schází na svých pravidelných schůzích každé první pondělí v měsíci v zasedací místnosti společenství (suterén Burianova 918/9). Čas schůze je vždy v 18:00.

Schůze jsou veřejné za účasti správce společenství.


Zápisy z jednání výboru nejsou veřejné. Získat je může pouze vlastník na vyžádání u předsedy výboru.