Co dělat když?

Naše společenství má uzavřené dohody o údržbě s řemeslníky, které pokrývají veškeré situace, jež mohou v domě nastat. Pokud jste se do některé situace dostali neváhejte je kontaktovat.

Voda, topení


Meta-Therm Jiří Kerhart – 604 283 190

V případě opravy na vrub fondu oprav nahlaste opravu nejprve výboru, který vytvoří objednávku a na základě té bude oprava provedena.

Voda – zaseknutý vodoměr, stržená plomba na vodoměru, havárie na bytovém vodovodním řádu (hradí si vlastník sám)

Topení – odvzdušnění stoupaček, kapající šroubení, zaseknutý ventil (hradí SVJ)

Upozornění! V případě zjištění havárie na bytovém vodovodním řádu, je každý povinen okamžitě uzavřít hlavní přívod vody do bytu. Pokud zjistíte havárii mimo Váš byt, je každý povinen okamžitě volat členům výboru aby byl uzavřen hlavní přívod vody.

Výtahy


 

Centrální dispečink (hlášení oprav a vyproštění osob):

Tel.: +420 844 844 808
nebo +420 257 293 123