Rekonstrukce výtahů – bezpečnost

Vážení sousedé,

v sobotu (11. 8. ) ráno objevili dělníci ve vchodě 917 (1. poschodí) utrženou petlici se zámkem na bednění od rekonstruované výtahové šachty.
Tímto upozorňuji, že vstup na staveniště (tj. do prostor šachty) je přísně zakázán z důvodu nebezpečí pádu do šachty! Stavební prostory jsou od zbytku budovy odděleny OSB deskovým bedněním a zámky. Je přísně zakázáno manipulovat se zábranami (zámek, bednění, aj.). Touto činností ohrožujete nejen sebe, ale i ostatní obyvatele a návštěvy v domě!
Staveniště bylo označeno bezpečnostními piktogramy.
Důrazně žádám, abyste poučili zejména děti o chování v blízkosti staveniště.
Děkuji, Němeček

Instalace satelitního přijímače

Dnes jste mohli v poštovních schránkách nalézt „výhodnou nabídku“ na satelitní televizi od společnosti SKYLINK. V souvislosti s tím bych všechny obyvatele rád upozornil, že obálka domu je společnou částí domu a jakékoli umístění čehokoli na fasádu či zábradlí podléhá souhlasu shromáždění. Více o užívání obálky domu se dočtete v čl. 6, Domovního řádu.
V našem domě je v současné době zavedeno hned několik poskytovatelů internetu a televize, které můžete využít.
Konkrétně se jedná o společnosti:
  • NEJ TV – poskytovatel společné televizní antény (základní televizní nabídka), kabelové televize, internet, telefon
  • UPC – kabelová televize, internet, telefon
  • O2 – internet, kabelová televize, internet, telefon
  • LB NET –  internet, telefon
  • A-NET –  internet, kabelová televize, internet, telefon
V současné době bude probíhat v rámci rekonstrukce sítí i k obnově těchto přípojek, kdy jednotliví poskytovatelé postupně přecházejí ze zastaralé koaxiální technologie na optické vlákna. Do budoucna by měli v našem domě deklarovat nejvyšší možnou rychlost internetu a pokročilé technologie televize (IP TV). Na chodbách byl pro tyto účely vybudován u stropu společný „kanál“, který umožní navést přípojku jakéhokoli poskytovatele skrze elektro stoupačku až do chodby jednotlivých bytů.
Pokud byste přesto měli o satelitní televizi zájem, informujte o Vašem záměru členy výboru a pokusíme se najít rozumné řešení, např. umístěním satelitního přijímače na střeše. Současných satelitních přípojek se toto opatření prozatím netýká.

Shromáždění vlastníků jednotek č. 3/2018

Výbor společenství vlastníků jednotek svolává na pondělí 7. června 2018 od 18:00 do zasedací místnosti společenství v suterénu budovy na adrese Burianova 918/9, Liberec schůzi shromáždění vlastníků.

Oficiální pozvánku a program schůze byl odeslán vlastníkům skrze e-mail a do poštovních schránek.  Pozvánka je rovněž k dipozici zde.
Výbor SVJ.

Vyúčtování 2017

Do vašich schránek bylo doručeno vyúčtování 07-12/2017. Věnujte mu prosím pozornost a v případě nejasností neváhejte kontaktovat paní Hotiovou ze správcovské společnosti.

Pokud nebudou žádné reklamace, bude po 15. dubnu 2018 zahájeno vyplácení přeplatků.

Období 01-06/2017 bude vyúčtovávat ještě OSBD. Zde nemáme zatím informace, kdy bude vyúčtování doručeno.

Rekonstrukce bytové jednotky

Vážení spolubydlící,

rádi bychom Vám oznámili, že v obdobní od 1. 3. 2018 do 11. 3. 2018 bude v bytové jednotce č. 17 probíhat rekonstrukce.

Hlučné práce jsme se pokusili naplánovat do nejkratšího možného časového úseku, abychom maximálně omezili rušení klidu. Rádi bychom se předem omluvili za případné nepohodlí, zvýšenou prašnost a hluk.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 722 072 525.

S pozdravem, Vaši sousedé,

Merunková, Hýsek

Požární bezpečnost

Na základě platného domovního řádu a požárních předpisů výbor vyzívá všechny vlastníky, aby do 14 dnů od vyvěšení tohoto oznámení sjednali nápravu v těchto bodech:

  • Odstranili všechny předměty z únikových cest.

Chodby, schodiště: skříně, květiny, krabice, lavičky, aj. (květiny na parapetech a rohožky před dveřmi nevadí)

Sklepní prostory: veškeré předměty umístěné mimo sklepní kóje.

  • Zpřístupnili chodby u požárních hydrantů.

Všechny prosklené dveře budou opatřeny klikou (otočnou koulí) a nebudou nadále zamykány.

Neuposlechnutím této výzvy se fyzická osoba, která porušuje požární předpisy vystavuje riziku pokuty od hasičského záchranného sboru ve výši až 25.000 Kč. SVJ, jakožto správce budovy pak pokuty do výše 500.000 Kč.

Kontrolu odstranění výše zmíněných závad provede výbor ve čtvrtek 8. března 2018.

Děkujeme za spolupráci.

Upozornění na změnu konání schůze výboru

Pravidelná měsíční schůze výboru se bude mimořádně konat v úterý 30. ledna 2018 od 17:00 v zasedací místnosti SVJ.

Výbor se schází pravidelně každé první pondělí v měsíci od 18:00 v zasedací místnosti SVJ. Všichni vlastníci, kteří mají zájem, se mohou této schůze taktéž zúčastnit v roli hosta.

Děkujeme za pochopení.

Výbor SVJ

Shromáždění vlastníků jednotek č. 1/2018

Výbor společenství vlastníků jednotek svolává na pondělí 12. února 2017 od 18:00 do zasedací místnosti společenství v suterénu budovy na adrese Burianova 918/9, Liberec schůzi shromáždění vlastníků.
Oficiální pozvánku a program schůze byl odeslán vlastníkům skrze e-mail a do poštovních schránek.  Pozvánka je rovněž k dipozici zde.
Výbor SVJ.