Shromáždění vlastníků jednotek 2020

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ

Společenství vlastníků jednotek Burianova 917 a 918, Liberec

předseda výboru Společenství vlastníků jednotek Burianova 917 a 918 v Liberci, IČ 062 08 720 svolává v souladu s § 1207 záko12na č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ) shromáždění vlastníků jednotek na

10. června 2020 v 18.00 hod

(prezence od 17:45 hod.)

v zasedací místnosti v suterénu objektu na adrese Burianova 918/9, Liberec.

Pozvánka ke stažení.

Shromáždění vlastníků jednotek 2019

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ

Společenství vlastníků jednotek Burianova 917 a 918, Liberec

předseda výboru Společenství vlastníků jednotek Burianova 917 a 918 v Liberci, IČ 062 08 720 svolává v souladu s § 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ) shromáždění vlastníků jednotek na

5. září 2019 v 18.00 hod

(prezence od 17:45 hod.)

v zasedací místnosti v suterénu objektu na adrese Burianova 918/9, Liberec.

Pozvánka ke stažení.

Mimořádné odečty studené vody

Dobrý den,

01. 07. 2019 dojde k odpojení vchodů Burianova 914, 915, 916 od společné vodovodní přípojky a přepojí se na jejich vlastní. Zanikne tak p

ozůstatek z doby OSBD, kdy celý domovní blok využíval vodovodní připojení ze v

chodu 918. 

V neděli 30. 6. 2019 Vás žádáme o provedení samoodečtu z vodoměru studené vody ve stoupačce. Číslo z vodoměru napište na papír společně s Vaším jménem a číslem bytu a následně vhoďte do poštovní schránky (Němeček (918), Mičan (917)).

ODSTÁVKA STUDENÉ VODY V PONDĚLÍ 1. 7. 2019

OD 9:00 DO 12:00

 

Výbor SVJ

 

 

Oprava stěn ve vchodě Burianova 917

Vážení sousedé,

koncem týdne se přesunou práce opravy stěn na chodbách a schodišti do vchodu Burainova 917. Současně tak končí práce ve vchodě 918, který si konečně oddychne od stavebních prací a nepořádku.

Práce ve vchodě 917 by měly trvat cca 2-3 týdny a zahrnují penetrování stěn, natahování lepidla, perlinky a štuku. Zároveň dojde k přípravě na opravu svodů ze střech, které netěsní. Při tom dojde i k výměně oplechování.

Během prací bude na podlaze umístě karton a schodiště budou překryta plachtou. Z toho důvodu Vás žádáme o maximální využívání výtahu a při chůzi po schodech dbejte zvýšenné opatrnosti.

Děkujeme za pochopení.

Výbor SVJ

Výtah mimo provoz

Ve vchodě Burianova 918/9 je od dnešní 17. hodiny nahlášena porucha výtahu. Dle vyjádření servisního technika se jedná o poruchu na zadních dveřích, kterou nelze ve večerních hodinách jednoduše odstranit. Ke zprovoznění by mělo dojít zítra (tj. středa 9.1.2018) dopoledne.

Výbor SVJ

Odstávka teplé vody

Hezký den,

dnes nám byla do schránky doručena informace, že z technických důvodů bude ze strany Teplárny Liberec odstavena dodávka teplé vody a to v termínu
úterý 13.11.2018 od 5:00 až středa 14.11.2018 do 16:00
 
Prostřednictvím paní Hochmanové, se Vám Teplárna Liberec omlouvá.

Odstávka tepla a teplé vody

Hezký den přeji,

dnes nám bylo oznámeno, že v příštím týdnu bude provedena odstávka tepla a teplé vody v části sídliště Rochlice. Budou provedeny neodkladné servisní práce na parovodním potrubí.

Odstávka proběhne od pondělí 10. 9. 2018 (7:00) až do úterý 11. 9. 2018 (20:00).
Za vzniklé komplikace a diskomfort se Vám Teplárna Liberec omlouvá.
Výbor SVJ

Informace k dodání sklepních kójí

Hezký začátek školního roku,

jak jste si všichni jistě stihli všimnout, doposud nám nebyly dodány sklepní kóje. Původní datum dodání mělo být do 20. července 2018.

S panem Pavlíkem po celou dobu komunikujeme, bohužel se nám ale nedaří celou montáž urychlit. Dle jeho slov mu byla vypovězena smlouva ve stávajících výrobních prostorách, a proto se musel nenadále přestěhovat, což všechny zakázky o několik týdnů posunulo.

V srpnu byl upozorněn, že na něm budeme uplatňovat sankce za pozdní dodání, přičemž on se brání zásahem „vyšší moci“, který nemohl ovlivnit.

V posledního e-mailu z pátku 31. srpna, kterému předcházelo upozornění, že odstoupíme od smlouvy, stanovil termín předání díla na 15. října 2018.

O dalším průběhu Vás budeme informovat.

Výbor SVJ


Dokumenty ke stažení:

Oznámení o uplatnění sankcí za neplnění smlouvy.

Odpověď na oznámení sankcí a stanovení nového termínu dodání.

 

Rekonstrukce výtahů – bezpečnost

Vážení sousedé,

v sobotu (11. 8. ) ráno objevili dělníci ve vchodě 917 (1. poschodí) utrženou petlici se zámkem na bednění od rekonstruované výtahové šachty.
Tímto upozorňuji, že vstup na staveniště (tj. do prostor šachty) je přísně zakázán z důvodu nebezpečí pádu do šachty! Stavební prostory jsou od zbytku budovy odděleny OSB deskovým bedněním a zámky. Je přísně zakázáno manipulovat se zábranami (zámek, bednění, aj.). Touto činností ohrožujete nejen sebe, ale i ostatní obyvatele a návštěvy v domě!
Staveniště bylo označeno bezpečnostními piktogramy.
Důrazně žádám, abyste poučili zejména děti o chování v blízkosti staveniště.
Děkuji, Němeček