Mimořádné odečty studené vody

Dobrý den,

01. 07. 2019 dojde k odpojení vchodů Burianova 914, 915, 916 od společné vodovodní přípojky a přepojí se na jejich vlastní. Zanikne tak p

ozůstatek z doby OSBD, kdy celý domovní blok využíval vodovodní připojení ze v

chodu 918. 

V neděli 30. 6. 2019 Vás žádáme o provedení samoodečtu z vodoměru studené vody ve stoupačce. Číslo z vodoměru napište na papír společně s Vaším jménem a číslem bytu a následně vhoďte do poštovní schránky (Němeček (918), Mičan (917)).

ODSTÁVKA STUDENÉ VODY V PONDĚLÍ 1. 7. 2019

OD 9:00 DO 12:00

 

Výbor SVJ

 

 

Oprava stěn ve vchodě Burianova 917

Vážení sousedé,

koncem týdne se přesunou práce opravy stěn na chodbách a schodišti do vchodu Burainova 917. Současně tak končí práce ve vchodě 918, který si konečně oddychne od stavebních prací a nepořádku.

Práce ve vchodě 917 by měly trvat cca 2-3 týdny a zahrnují penetrování stěn, natahování lepidla, perlinky a štuku. Zároveň dojde k přípravě na opravu svodů ze střech, které netěsní. Při tom dojde i k výměně oplechování.

Během prací bude na podlaze umístě karton a schodiště budou překryta plachtou. Z toho důvodu Vás žádáme o maximální využívání výtahu a při chůzi po schodech dbejte zvýšenné opatrnosti.

Děkujeme za pochopení.

Výbor SVJ

Výtah mimo provoz

Ve vchodě Burianova 918/9 je od dnešní 17. hodiny nahlášena porucha výtahu. Dle vyjádření servisního technika se jedná o poruchu na zadních dveřích, kterou nelze ve večerních hodinách jednoduše odstranit. Ke zprovoznění by mělo dojít zítra (tj. středa 9.1.2018) dopoledne.

Výbor SVJ

Odstávka teplé vody

Hezký den,

dnes nám byla do schránky doručena informace, že z technických důvodů bude ze strany Teplárny Liberec odstavena dodávka teplé vody a to v termínu
úterý 13.11.2018 od 5:00 až středa 14.11.2018 do 16:00
 
Prostřednictvím paní Hochmanové, se Vám Teplárna Liberec omlouvá.

Odstávka tepla a teplé vody

Hezký den přeji,

dnes nám bylo oznámeno, že v příštím týdnu bude provedena odstávka tepla a teplé vody v části sídliště Rochlice. Budou provedeny neodkladné servisní práce na parovodním potrubí.

Odstávka proběhne od pondělí 10. 9. 2018 (7:00) až do úterý 11. 9. 2018 (20:00).
Za vzniklé komplikace a diskomfort se Vám Teplárna Liberec omlouvá.
Výbor SVJ

Informace k dodání sklepních kójí

Hezký začátek školního roku,

jak jste si všichni jistě stihli všimnout, doposud nám nebyly dodány sklepní kóje. Původní datum dodání mělo být do 20. července 2018.

S panem Pavlíkem po celou dobu komunikujeme, bohužel se nám ale nedaří celou montáž urychlit. Dle jeho slov mu byla vypovězena smlouva ve stávajících výrobních prostorách, a proto se musel nenadále přestěhovat, což všechny zakázky o několik týdnů posunulo.

V srpnu byl upozorněn, že na něm budeme uplatňovat sankce za pozdní dodání, přičemž on se brání zásahem „vyšší moci“, který nemohl ovlivnit.

V posledního e-mailu z pátku 31. srpna, kterému předcházelo upozornění, že odstoupíme od smlouvy, stanovil termín předání díla na 15. října 2018.

O dalším průběhu Vás budeme informovat.

Výbor SVJ


Dokumenty ke stažení:

Oznámení o uplatnění sankcí za neplnění smlouvy.

Odpověď na oznámení sankcí a stanovení nového termínu dodání.

 

Rekonstrukce výtahů – bezpečnost

Vážení sousedé,

v sobotu (11. 8. ) ráno objevili dělníci ve vchodě 917 (1. poschodí) utrženou petlici se zámkem na bednění od rekonstruované výtahové šachty.
Tímto upozorňuji, že vstup na staveniště (tj. do prostor šachty) je přísně zakázán z důvodu nebezpečí pádu do šachty! Stavební prostory jsou od zbytku budovy odděleny OSB deskovým bedněním a zámky. Je přísně zakázáno manipulovat se zábranami (zámek, bednění, aj.). Touto činností ohrožujete nejen sebe, ale i ostatní obyvatele a návštěvy v domě!
Staveniště bylo označeno bezpečnostními piktogramy.
Důrazně žádám, abyste poučili zejména děti o chování v blízkosti staveniště.
Děkuji, Němeček

Instalace satelitního přijímače

Dnes jste mohli v poštovních schránkách nalézt „výhodnou nabídku“ na satelitní televizi od společnosti SKYLINK. V souvislosti s tím bych všechny obyvatele rád upozornil, že obálka domu je společnou částí domu a jakékoli umístění čehokoli na fasádu či zábradlí podléhá souhlasu shromáždění. Více o užívání obálky domu se dočtete v čl. 6, Domovního řádu.
V našem domě je v současné době zavedeno hned několik poskytovatelů internetu a televize, které můžete využít.
Konkrétně se jedná o společnosti:
  • NEJ TV – poskytovatel společné televizní antény (základní televizní nabídka), kabelové televize, internet, telefon
  • UPC – kabelová televize, internet, telefon
  • O2 – internet, kabelová televize, internet, telefon
  • LB NET –  internet, telefon
  • A-NET –  internet, kabelová televize, internet, telefon
V současné době bude probíhat v rámci rekonstrukce sítí i k obnově těchto přípojek, kdy jednotliví poskytovatelé postupně přecházejí ze zastaralé koaxiální technologie na optické vlákna. Do budoucna by měli v našem domě deklarovat nejvyšší možnou rychlost internetu a pokročilé technologie televize (IP TV). Na chodbách byl pro tyto účely vybudován u stropu společný „kanál“, který umožní navést přípojku jakéhokoli poskytovatele skrze elektro stoupačku až do chodby jednotlivých bytů.
Pokud byste přesto měli o satelitní televizi zájem, informujte o Vašem záměru členy výboru a pokusíme se najít rozumné řešení, např. umístěním satelitního přijímače na střeše. Současných satelitních přípojek se toto opatření prozatím netýká.