Instalace satelitního přijímače

Dnes jste mohli v poštovních schránkách nalézt „výhodnou nabídku“ na satelitní televizi od společnosti SKYLINK. V souvislosti s tím bych všechny obyvatele rád upozornil, že obálka domu je společnou částí domu a jakékoli umístění čehokoli na fasádu či zábradlí podléhá souhlasu shromáždění. Více o užívání obálky domu se dočtete v čl. 6, Domovního řádu.
V našem domě je v současné době zavedeno hned několik poskytovatelů internetu a televize, které můžete využít.
Konkrétně se jedná o společnosti:
  • NEJ TV – poskytovatel společné televizní antény (základní televizní nabídka), kabelové televize, internet, telefon
  • UPC – kabelová televize, internet, telefon
  • O2 – internet, kabelová televize, internet, telefon
  • LB NET –  internet, telefon
  • A-NET –  internet, kabelová televize, internet, telefon
V současné době bude probíhat v rámci rekonstrukce sítí i k obnově těchto přípojek, kdy jednotliví poskytovatelé postupně přecházejí ze zastaralé koaxiální technologie na optické vlákna. Do budoucna by měli v našem domě deklarovat nejvyšší možnou rychlost internetu a pokročilé technologie televize (IP TV). Na chodbách byl pro tyto účely vybudován u stropu společný „kanál“, který umožní navést přípojku jakéhokoli poskytovatele skrze elektro stoupačku až do chodby jednotlivých bytů.
Pokud byste přesto měli o satelitní televizi zájem, informujte o Vašem záměru členy výboru a pokusíme se najít rozumné řešení, např. umístěním satelitního přijímače na střeše. Současných satelitních přípojek se toto opatření prozatím netýká.

Rekonstrukce bytové jednotky

Vážení spolubydlící,

rádi bychom Vám oznámili, že v obdobní od 1. 3. 2018 do 11. 3. 2018 bude v bytové jednotce č. 17 probíhat rekonstrukce.

Hlučné práce jsme se pokusili naplánovat do nejkratšího možného časového úseku, abychom maximálně omezili rušení klidu. Rádi bychom se předem omluvili za případné nepohodlí, zvýšenou prašnost a hluk.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 722 072 525.

S pozdravem, Vaši sousedé,

Merunková, Hýsek

Požární bezpečnost

Na základě platného domovního řádu a požárních předpisů výbor vyzívá všechny vlastníky, aby do 14 dnů od vyvěšení tohoto oznámení sjednali nápravu v těchto bodech:

  • Odstranili všechny předměty z únikových cest.

Chodby, schodiště: skříně, květiny, krabice, lavičky, aj. (květiny na parapetech a rohožky před dveřmi nevadí)

Sklepní prostory: veškeré předměty umístěné mimo sklepní kóje.

  • Zpřístupnili chodby u požárních hydrantů.

Všechny prosklené dveře budou opatřeny klikou (otočnou koulí) a nebudou nadále zamykány.

Neuposlechnutím této výzvy se fyzická osoba, která porušuje požární předpisy vystavuje riziku pokuty od hasičského záchranného sboru ve výši až 25.000 Kč. SVJ, jakožto správce budovy pak pokuty do výše 500.000 Kč.

Kontrolu odstranění výše zmíněných závad provede výbor ve čtvrtek 8. března 2018.

Děkujeme za spolupráci.

Shromáždění vlastníků jednotek č. 2/2017

Výbor společenství vlastníků jednotek svolává na 5. října 2017 od 18:00 v suterénu budovy na adrese Burianova 918/9, Liberec shromáždění vlastníků.

Oficiální pozvánku a program schůze byl odeslán vlastníkům skrze e-mail a do poštovních schránek.  Pozvánka je rovněž k dipozici zde.